Sammenlægning

Var det noget med en større lejlighed?

Se den aktuelle venteliste til sammenlægning

Ventelisten for sammenlægning er for andelshavere, der gerne vil sammenlægge deres lejlighed med nabolejligheden – det er dog kun muligt at sammenlægge to lejligheder. Ventelisten for sammenlægning har højere prioritet end den interne venteliste.

Hvis du overtager en lejlighed via ventelisten for sammenlægning, mister du samtidig din plads på listen. Det er dit eget ansvar at henvende dig til administrator, hvis du igen ønsker at blive skrevet på listen til sammenlægning. Det koster desuden 1.600 kr., hvis du benytter dig af din plads på listen til at købe en lejlighed til sammenlægning.

Opslag i porte og opgange samt via mail til dig vil informere om ledige lejligheder. Opslagene hænger der i ca. 10 dage, og hvis du har interesse i lejlighederne, skal du meddele det skriftligt til administrator, inden fristen udløber. Den interesserede køber, der står øverst på ventelisten, får lov til at overtage lejligheden.

Hvis du vil læse mere om sammenlægning, så se vedtægterne § 13, som du kan downloade her.

Vil du skrives op på listen til sammenlægning?
Hvis du er andelshaver og gerne vil skrives op på listen til sammenlægning, så send en mail til administrator Tina Jørgensen på tij@admdk.dk