Ekstern venteliste

For dig der kender en andelshaver i A/B Halfdan

Se den aktuelle eksterne venteliste

På den eksterne liste kan andelshaverne skrive én person op, som ikke er medlem af A/B Halfdan. Det er umuligt at blive skrevet på listen, hvis du ikke kender en andelshaver, der vil skrive dig op! Listen er åben for opskrivning samme dag, som der holdes ordinær generalforsamling – typisk i marts/april. Hold øje med opslagstavler og hjemmesiden for nærmere tidspunkt og procedure.

Hvis du har skrevet en person op på den eksterne venteliste, som du ikke ønsker, skal være skrevet op længere, kan du bytte denne ud med en anden person. Du skal dog være opmærksom på, at personen bliver rykket bagerst på listen. Ombytning kan kun ske, når listen er åben i marts/april. Ved opskrivning skal du medbringe navn, mail og telefonnummer på den person, du ønsker at skrive op.

Det koster ikke noget at stå på den eksterne venteliste, men køber du en lejlighed i A/B Halfdan som følge af din plads på den eksterne liste, skal du betale 1.600 kr.

Mail ved ledige lejligheder
Administrator sender mail til alle ventelister, når der kommer en lejlighed til salg. Her vil fremvisningsdato og frist for tilbagemelding fremgå.

Husk at holde os orienteret
Husk altid at give administrator Tina Jørgensen besked, hvis du får ny mailadresse, da vi ikke tager initiativ til at opsøge nye mailadresser på returnerede mails. Tina kan kontaktes på tij@admdk.dk

Hvis du vil læse mere om den eksterne venteliste, så se vedtægterne § 13, som du kan downloade her.