Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet i A/B Halfdan

A/B Halfdans bestyrelse har til opgave at varetage den daglige ledelse af foreningen og føre generalforsamlingens beslutninger ud i praksis. Arbejdet kan f.eks. bestå i at sørge for ejendommens vedligeholdelse, godkende nye andelshavere, tage stilling til fremlejekontrater og ombygninger, stå for arrangementer i løbet af året osv.

Bestyrelsen består af en formand, seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som er valgt på den årlige generalforsamling. Formanden og suppleanterne vælges for et år ad gangen, mens de øvrige medlemmer sidder i bestyrelsen i to år. Alle, med undtagelse af de to suppleanter, er stemmeberettigede.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er enten andelshavere i A/B Halfdan, gift med en andelshaver eller myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges én person fra hver husstand, og genvalg er muligt.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen
Bestyrelsen mødes en gang om måneden, og du er altid velkommen til at komme med ønsker og forslag til forskellige tiltag. Det kan f.eks. være udvalg, arrangementer og meget andet. Du kan sende en mail til en af bestyrelsens medlemmer eller lægge en seddel i den grønne postkasse i vaskekælderen.

Kommende bestyrelsesmøder i 2017
Mandag den 11. december kl. 19.00

Bestyrelsesmøder i 2018
Mandag den 15. januar kl. 19.00
Tirsdag den 13. februar kl. 19.00
Onsdag den 15. marts kl. 19.00
Torsdag den 12. april kl. 19.00
Mandag den 14. maj kl. 19.00
Tirsdag den 12. juni kl. 19.00
Onsdag den 15. august kl. 19.00
Torsdag den 13. september kl. 19.00
Mandag den 15. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 13. november kl. 19.00
Onsdag den 12. november kl. 19.00