Skal du sælge?

En række gode råd til dig der skal sælge din andel

Opsig din andel i god tid
Hvis du vil sælge din andel, skal du sende en opsigelse til Administration Danmark, Tina Jørgensen på tij@admdk.dk

I A/B Halfdan har vi valgt at have ventelister i forbindelse med salg af andelslejligheder, og personer på disse lister får først tilbud om at købe den andel, der er til salg. Vi har tre ventelister – en til sammenlægning og en intern og en ekstern venteliste. Læs mere om vores ventelister.

Ifølge foreningens vedtægter har bestyrelsen fra opsigelsesdatoen seks uger til at finde en eventuel køber på ventelisterne. Det er derfor vigtigt, at du opsiger lejligheden i god tid, inden den dato du ønsker den solgt. Husk altid at angive en dato for, hvornår du ønsker andelen solgt, også selvom den ligger inden for de seks uger.

Administrator vil efter modtagelse af opsigelsen sende dig en bekræftelse samt relevante oplysninger i forbindelse med salget.

El-tjek
I foreningen er det obligatorisk at få udført et el-tjek i forbindelse med salg. Det sker for at sikre, at alle installationer er lovlige, når der sker et salg. Udgiften hertil påhviler sælger, og det er et krav, at der bruges en autoriseret elektriker. Du kan vælge at bruge husets elektriker, Thomas Molsbak. Han tager 1.300 kr. inkl. moms og kan kontaktes på tlf. 25 21 62 05.

Vurderingsrapport
I forbindelse med salget af din andel skal der udarbejdes en vurderingsrapport af din lejlighed. Du skal derfor aftale et tidspunkt med en vurderingsmand og vicevært Jan Hansen, hvor lejligheden kan blive vurderet. Foreningen plejer at anvende arkitekt Paul Børling (pb@borling.dk, tlf. 50 59 14 49) som vurderingsmand, men det står dig frit for selv at finde en vurderingsmand. Paul tager 3.000 kr. for vurderingen, og udgiften deles af køber og sælger.

Udbud til ventelisterne
Når administrator har modtaget din opsigelse, vurdering og el-tjek, udbyder hun lejligheden til foreningens ventelister via mail samt opslag i opgangene. Her annonceres den fremvisningsdato, som I har aftalt. Der vil så vidt muligt være et bestyrelsesmedlem til stede ved fremvisningen, som bør foregår en hverdagsaften.

Personerne på ventelisterne har typisk en uge efter fremvisning til at tage stilling til,  om de ønsker at købe andelen. Hvis der ikke er interesserede købere på ventelisterne, skal du som andelshaver selv finde en køber. Derfor kan det være en god ide allerede fra starten at søge efter en potentiel køber.

Hvis du finder en køber til andelen, som vil betale en pris, der ligger under andelsværdien, så skal andelen udbydes til ventelisterne på ny til den nedsatte pris.

Fremleje af lejligheden efter opsigelse
Hvis du har problemer med at få solgt din lejlighed, er det muligt at fremleje lejligheden i op til et år. Hvis du ønsker det, skal du sende en ansøgning til bestyrelsen. For at bestyrelsen kan godkende fremleje af en opsagt lejlighed, skal du have forsøgt aktivt gennem en mægler at sælge andelen i minimum seks måneder efter opsigelsen. Der gælder i øvrigt de sædvanlige regler for fremleje.

Kontakt til administrator
Hvis du skal sælge og har spørgsmål, kan du kontakte administrator Tina Jørgensen
på tij@admdk.dk